Piramit (Geometri) Nedir?

PİRAMİT, tabanı herhangi bir çokgen, yan yüzeyleri ise, uç noktaları ortak bir merkezde birleşen üçgenlerden oluşan, kapalı hacimsel geometrik biçim.

Piramidin hacmi, taban alanıyla yüksekliğin çarpımının üçte birine eşittir. Yükseklik, piramidin üst uç noktasından, tabana olan dik uzaklık olarak tanımlanır. Düzgün bir piramitte, yan yüzeyleri oluşturan ikizkenar üçgenlerden, her birinin yüksekliği, apotem adını alır. Düzgün bir piramidin yan yüzey olanı, taban çevresiyle apotemin çarpımının yarısına eşittir. Düzgün kesik bir piramitte ise, hacim, taban alanlarının ve bunların orantılı ortasının toplamının, yükseklikle çarpımının üçte birine eşittir. Böyle bir piramidin yanal alanı, taban çevrelerinin toplamının, apotemle çarpımının yarısına eşittir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynak: Link