Met Dalgası Nedir?

MET DALGASI, nehir ağzından içeriye, ters yönde ilerleyen su duvarı.

Gelgit etkisinin çok belirgin olduğu geniş ve sığ nehir ağızlarında gözlenir. Özellikle ilkbaharda su taşkını ile gelgitin doğurduğu deniz kabarması üst üste çakışabilir. Taşkın nedeni ile nehir ağzına olağandan çok büyük su kütleleri gelir. Ancak gelgit sonucu yükselmiş denizle karşılaşan sular denize akamaz. Yükselmeyi sürdüren deniz önünde bir su duvarı oluşur. Bir süre sonra bu su duvarını da önüne katan yükselmiş deniz, nehir ağzından içeriye doğru, nehrin doğal akışına ters yönde, hızla ilerlemeye başlar. Met dalgası görülen başlıca nehirler arasında Amazon, Ganj ve Seine (Paris) nehirleri sayılabilir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynak: 1