Maden Suyu

MADEN SUYU, içinde çözünmüş olarak değişik nitelik ve nicelikte madensel tuzlar ya da kimi gazlar içeren ve bu nedenle kendine özgü tadı olan su.

Maden suları, hidrolojinin inceleme alanına girer. Sıcak ve soğuk türleri vardır. Bileşimleri farklı olmamakla birlikte, sıcaklar banyo yapmak, soğuklar da içmek üzere kullanılır. Kükürtlü, tuzlu, alkali, arsenikli, kalsiyumlu, magnezyumlu ve demirli sular olarak sınıflandırılabilirler.

Türkiye’de yaygın olarak bilinen Afyonkarahisar maden suyu Gazlıgöl civarındadır. İçinde çeşitli tuzların yanı sıra bol miktarda karbondioksit gazı bulunur. Maden Suyu; mide, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynaklar : 12