KISIRLIK

KISIRLIK, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan üreme olanaksızlığı. İnsanda, hem kadın hem de erkekte, tam kısırlık, üreme yeteneğinin azalması ve ikincil kısırlık denen üretken bir dönemden sonra rastlanan kısırlıklar biçimlerinde görülür.

Kadınlarda adet görmeden önce, gebelik süresince, kimi zaman emzirme döneminde ve menopozdan sonra, erkeklerde ergenlik döneminden önce ve yaş döneminden sonra doğal bir kısırlık dönemi vardır. Kısırlık kalıtımsal ve doğuştan ya da sonradan olan yapısal etkenlerle ortaya çıkar.

Erkeklerde görülen yapısal kısırlık nedenleri erbezlerinin olmayışı ya da torbalara dek inmemesi, erbezlerinin, tüberküloz, kanser gibi hastalıklar nedeniyle bozulması, sperma üretememesi, sperma yollarındaki bozukluklardır. Kadınlarda kısırlık nedenleri dölyatağı boynu yangısı, dölyatağı zarında bozukluk, yumurta oluşmaması, dölyolunda asit derecesinin anormalliği, dölyatağının döllenmiş yumurtanın gelişmesine uygun olmaması, vb’dir.

Günümüzde kısırlıkların önemli bir bölümünün tedavisi olanaklıdır. Kısırlıkla ilgili tedavi yöntemlerinin başlıcaları hormon ve ilaç tedavisi, yapısal bozuklukları düzeltmek amacıyla yapılan ameliyatlar ve yapay döllemedir.

Görsel Kaynak: Link