Doğru Nedir?

DOĞRU, eğri ve kırık olmayan çizgi. Matematikte, iki nokta arasındaki en kısa yol. Geometride, doğru tanımında kimi belitler vardır, iki noktadan yalnız bir doğru geçer, iki noktası ortak olan iki doğru çakışır, vb.

Doğru, analitik olarak y=mx+n biçimindeki denklemle gösterilir. Bu denklemde m, doğrunun eğimini, yani x-ekseni ile yaptığı açının tanjantini; n ise, doğru ile y-eksenin kesiştiği noktanın değerini göstermektedir.

Doğruların türlü biçim ve açılarla kombinasyonu geometrik biçimlerin ortaya çıkmasına yol açar.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynak: Link