BİR SANİYENİN NE KADAR SÜRMESİ GEREKTİĞİNE NASIL KARAR VERİLDİ?

Antik uygarlıkların tümü uzun zaman birimlerine yoğunlaşmıştı. Ama örneğin en eski uygarlıklardan biri olan Babilliler yılları, günleri, hatta saatleri bile ölçüyordu. Bunu tabii ki gökyüzünü izleyerek yaptılar. Bir günün ne kadar sürmesi gerektiği, Güneş’in ve Ay’ın hareketleriyle, izlenme süreleriyle belirlenmişti.

Ancak günü kusursuz bir şekilde saatlere, saatleri dakikalara bölme pratiği Ortaçağ’da ortaya çıktı. Dakikalara “ilk en küçük birim” anlamına gelen “pars minuta prima” adını verdiler. Ardından dakikaları da bölüp saniye anlamına gelen “pars minuta secunda” terimini kullandılar. Ama o zamanki asıl anlamı şuydu; “ikinci en küçük birim“.

Batı Uygarlığı, Babillilerin keşfettiği yöntemi kullanıyordu. Altmışlıkesir denilen bu yöntemle ilerledikleri için her şeyi 60’a bölmeleri gerekiyordu. Günü 24 saatte tuttular ama bu hesaplama yöntemiyle, saatler 60 dakika ve dakikalar da 60 saniyeden ibaret olmak zorundaydı.
Bu yazı aynı anda kendi bloğum olan bilgilogi sitesinde BİR SANİYENİN NE KADAR SÜRMESİ GEREKTİĞİNE NASIL KARAR VERİLDİ? başlığı adı altında yayınlanmıştır…
Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynak: Link