Yunus Balığı


Yunuslar, ılık ve sıcak sularda sürüler halinde yaşayan, boyu üç metreye kadar ulaşabilen memeli bir deniz hayvanlarıdır. Yunuslar, domuz balıkları ile aynı ailededirler. Deniz ve okyanuslarda yaşayan uzunluğu 7 metreyi bulan balinaların da bu familyaya olması, yunus balığının özelliklerinin tanımlanmasını güçleştirir.

Buna rağmen yunus balıklarının dişlerinin koni şeklinde olması, ağız yapısının gagaya benzemesi ve sırtında bulunan yüzgeçlerinin eğri olması gibi yapısal özellikleri sebebiyle yunus balıkları kolayca diğerlerinden ayrılır. Gaga benzeyen ağızının içinde iki yüz adet diş bulunur. Gözleri küçük yapıda, gözbebekleri ise kalp şeklindedir. İki gözünün ortasında yarım ay şekline benzer bir hava deliği vardır.

Dişi yunus balıklarının gebelik zamanı 10 aydır. Dünyana gelen yavru yunuslar uzunca bir süre anne sütüyle beslenir. Yunus balığının bir başka en önemli özelliği ise beyninin diğer hayvanlardan daha büyük ve karmaşık yapıda olmasıdır. Yapılan deneyler göstermiştir ki yunus balığının bir takım seslerden oluşan karmaşık bir dile sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yunus balığı eğlenceli hayvanlardır, oyun oynamayı çok kolay öğrenirler ve insanların dostluğundan çok hoşlanırlar.

Okuduğunuz için teşekkür ederim… @bym
Görsel Kaynaklar: 123