Mevsim Nedir?

MEVSİM, yılın iklim koşulları bakımından farklılık gösteren dört bölümden her birine verilen ad. Mevsimleri belirleyen iklim koşullarındaki farklılıklar, Dünya’nın yıllık dolanımı süresince, yörüngesinin elips biçiminde olmasından dolayı, Güneş’e olan uzaklığının sabit kalmayışından kaynaklanır. Dünya ekseninin bu elips düzlemiyle yaptığı 66° 33’lık açı, Güneş’in yeryüzü bölgelerini aydınlatmasın’da yıl boyu görülen değişmeleri oluşturur. Dünya’nın bu dolanımı, iki ilim noktası (gündüz-gece eşitliği) ve iki gündönümü (en fazla gündüz-gece farkı) olmak üzere dört özel durum oluşturur. Bunlar bir bakıma, mevsimleri birbirinden ayıran sınır noktalardır.

Mevsimler, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olarak adlandırılır. Gündönümleri yaz ve kış mevsimlerinin başlangıcını, ılım noktaları ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin başlangıcını belirler. Meteorolojide, mevsimlerinin üçer ay sürdüğü kabul edilmekle birlikte, gerçekte küçük farklılıklar görülür. Ekvator ve kutup bölgelerinde ara mevsimler görülmez. Kutuplarda, altı ay süren gece boyunca mevsim kış, altı ay süren gündüz boyunca da yazdır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim… @bym
Görsel Kaynaklar: 12