Kuzey-Kutup-Şimal Yıldızı nedir?

KUTUP YILDIZI, Demirkazık; tümü birden bir kepçe görünümünde olan yedi yıldızdan oluşmuş Küçükayı takımyıldızının en parlak yıldızı. Kutup Yıldızı kepçe sapının ucundaki yıldızdır. Kuzey Yıldızı adını alır ve bir Sefeid Değişkendir.

Kuzey Yıldızı adı göğün kuzey kutbuna yakın oluşundan kaynaklanır. Birçok yıldızın Güneş gibi doğup-batar görünmesine karşın Kutup Yıldızı olduğu yerde kalır. Yer’in Presesyon hareketi nedeni ile Kutup Yıldızı göğün kuzey kutbundan yavaş yavaş uzaklaşmaktadır. Bu yıldız yüzyıllar boyu deniz ve kara yolculuğunda geceleri kuzey yönünü bulmaya yardım etmiştir.

Kutup yıldızı farklı isimlerle adlandırılmıştır, bunlar;
Kutup Yıldızı
Kuzey Yıldızı
Şimal Yıldızı
Polaris
Demirkazık

Kutup Yıldızı Nasıl Bulunur?

Okuduğunuz için teşekkür ederim… @bym
Görsel Kaynaklar: 12
Video Kaynak: Kutup Yıldızı Nasıl Bulunur?