KİREÇ TAŞI NEDİR?

KİREÇ TAŞI, temel maddesi kalsiyum karbonat olan kaya çeşidi. Doğada bulunma biçimlerine göre başlıca türleri:

Kırıntılı kireç taşları: Aşınmayla küçük parçalar halinde bulunan bu tür kireçtaşları kolaylıkla ufalanır. Ancak başkalaşma sonucu hemen kristalleşerek mermerleri oluştururlar.
Organik kireç taşları: Büyük kısmı denizde yaşamış olan organizmaların kireçli kabuklarının tabakalar halinde çökmesinden oluşmuştur.
Çökelmiş kireç taşları: Oolitik, şeritli kireçtaşları adı altında bilinen bu tür çok dayanıklıdır. Yapı sektöründe çok kullanılan yontma ve kalıp taşları kireçtaşındandır. Bu sektörde kullanılan kireç taşları yontma güçlüğü, sertlik ve fiziksel görünüşe göre sınıflandırılır.

Tarımda, kireçleme işleminde demir-çelik sanayiinde cüruf oluşumunda kireç taşı kullanılır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynak: 1