Işık Nedir?

Işık, cisimleri görmemizi ve renkleri ayırt etmemizi sağlayan fiziksel bir enerji türüdür. Işık insan gözünü etkileyerek görsel algıları ortaya çıkartan bir ışınım akımıdır. Bu ışınımlar karşılaştıkları cisimler tarafından farklı biçimlerde yansıtılır veya yayılırlar. Göze ulaştıklarında ise, gözde bulunan ve mercek özelliği gösteren göz merceği tarafından odak noktasına gönderilerek retina üzerine yansıtılırlar.

Bir ışık ışını genellikle tek renkli (monokromatik) denilen temel ışınımların karışımından oluşur. Bu ışınımların her teki farklı farklı renklerin algılanmasına sebep olur. Bir cam prizma Güneşin (ya da akkor halindeki bir lambanın) beyaz ışığını, kırmızıdan mora kadar değişen çeşitli renklerde ışık ışınlarına ayırır. Bu ışınlar prizmanın arkasında bulunan bir ekran üzerine düşürülebilir.

Işık, diğer ışınımlara (radyo dalgalan, mikro dalgaları, kızıl ötesi ışınlar, mor ötesi ışınlar, X ve gamma ışınları) benzer. Ne var ki bu diğer ışınmalar ışıktan farklı olarak, gözdeki retinayı uygun biçimde uyarmadıkları için gözle görülmezler.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynaklar: 12