Davranışçılık Nedir?

DAVRANIŞÇILIK, davranışları inceleyen psikoloji ekolü. Davranışlar canlı organizmanın, insanın çevresinin etkilerine karşı gösterdiği tepkilerdir. Bu açıdan, insanların ne düşündükleri ve ne duydukları önemli değil, ne yaptıkları önemlidir.

Yapılan incelemeler, insan ve hayvan davranışları arasında bir aşama farklılığı olmadığını göstermiştir. Mesela bir tehlike halinde insan da hayvanlar da kaçar. Her iki davranış arasında bir fark yoktur, insan zekası bu davranışta bir rol oynamaz.

Davranışçılık konusundaki çalışmaların temeli, hayvansal davranışların incelenmesine dayanır. Pavlov‘un şartlı refleksler konusunda yaptığı araştırmalar, bu ekole ışık tutmuştur. Davranışçılık, Amerikan psikolojisinde J.B.Watson‘un Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce yaptığı çalışmalardan sonra gelişmiştir ve o zamandan beri de psikolojideki düşünce ekollerinin çoğunu etkilemektedir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynaklar: 12