Aristarkhos (İ.Ö. 310-230): Kopernik’ten 1700 yıl önce…

Aristarkhos Sisamlıdır. Daha çok gökyüzü ile ilgili bir düşünürdür.

Aristarkhos’a göre Dünya, evrenin merkezinde değildir. Tersine o, hem kendi çevresinde hem Güneş’in çevresinde döner. Bu, o zaman için büyük bir buluştur. Dinsel aldanmalardan kurtulduğunda bir insanın gerçeği nasıl görebileceğini bu buluşla anlıyoruz. Aristarkhos, gökler konusunda Tanrı’yı hesaba katmayınca, bugünkü bilgilerimizin aynısına 2 bin 200 yıl önce erişiyor…

Aristarkhos’un bu bulguları dinler tarafından 1700 yıl kadar unutturulmuştur. Dinler, Tanrı’nın diğer
yıldızlar ve gök varlıklarıyla değil de Dünya ve insanlarla bu kadar uğraşmasına bir mantık bulabilmek için Dünyanın ve insanın evren merkezinde olduğunu söylüyorlardı. Tanrı’dan peygamberlere gelen vahiylerde de aynı şey bildiriliyordu.

Çok çok sonra Kopernik, Aristarkhos’un söylediklerine ulaşmış, Yer’in, evrenin merkezi değil, Güneş çevresinde dönen bir gezegen olduğunu söyleyebilmiştir. Aristarkhos’un lanetli düşüncesinin yeniden uyanması, din adamlarını çok öfkelendirmiştir. Papaz Luther, Kopernik’e “kaçık” diyebilmiştir.
Kopernik de zaten dinin tepkisinden korktuğundan eserini ölümüne çok yakın (o da bin bir özür ve kamuflajla) yayımlatmıştır.

Aristarkhos, Ay ve Güneş’in Dünya’ya uzaklığını ölçmek için bir yöntem geliştirmiştir. Aristarkhos
da atomcuydu ve evrenin temelinde zıtlıklar olduğunu söylüyordu…

Okuduğunuz için teşekkür ederim… @bym