Mercanlar


Mercanlar, selentereler alt bölümünün knidliler filumundan bir deniz hayvanı sınıfı (Antnozoa). Genellikle kalkerli bir iskeleti bulunan poliplerdir. Sıcak ve ilk denizlerde, tek ya da koloniler durumunda, bir yere bağlı olarak yaşarlar. Yalnızca polip dölleri bulunan mercanların bedenleri, ışınsal bakışımlıdır. Ağızlarının çevresinde bir ya da birkaç sıralı yakalayıcı kol bulunur.

Etçil olan mercanlar, hem eşeyli, hemde bölünme ya da tomurcuklanma yoluyla eşeysiz olarak çoğalırlar. Eşeysiz çoğalan bireyler, bir arada kalarak koloniler oluştururlar. Denizlerin kayalik bölümlerinde yaşayan mercanlar, oluşturdukları kolonilerin üst üste yığılmasıyla mercan resifleri ve atoller oluşur.

Başlıca mercan türleri: Mercan (Corallium rubrum), deniz gülü (ACtinia), deniz şakayığı (Anemonia).

Okuduğunuz için teşekkür ederim … @bym
Görsel Kaynaklar: 12