Materyalizm Nedir?


MATERYALİZM, özdekçilik, tüm varlıkların başı olarak maddeyi öne süren ve bununla da idealizme karşı çıkan felsefi görüştür.

Psikolojide ise materyalizm akıl kavramını tümü ile inkar eder, zihinle ilgili olayları salt beyin içinde gelişen psikomekanik işlemlerin bir ürünü olarak görür.

Materyalizm dinsel felsefe olarak, insanda ölümsüz bir ruhun var olabileceğini kabul etmez. Dünyanın ilk ve tam materyalistleri ilkçağ atomcuları, özellikle, Democritus ile Lucretius olmuştur. Çağdaş bilimin gelişmesi ile birlikte materyalizm yeniden canlandı. Özellikle psikoloji alanında birçok bilgin materyalizmi bilimsel düşüncenin ön koşulu olarak gördüler. Bununla birlikte, başka filozoflar bu görüşe karşı çıktılar ve materyalizmin varsayımlarının herkesçe kabul edilebilecek sağlam temellerden yoksun olduğunu ileri sürdüler.

Görsel Kaynak