EGE UYGARLIKLARI


Ege Denizi dolaylarında yaşamış olan Tunç çağı insanlarının, biraz daha geniş kapsamlı tutulursa Taş insanlarını belirten bir deyim. Bu bölgedeki ilk arkeolojik kazılar Truva‘nın yerini bulan Heinric Shcliemann tarafından 1870-1880 yıllarında yapılmıştır, yirminci yüzyılın başlarında da Arthur Evans tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tunç Çağı‘nda Yunanistan ve Makedonya’ya yerleşmiş Helen Uygarlığı‘nın yanı sıra Girit Adası dışında kalan bütün ufak adalara yayılmış olan Siklat uygarlığı, Girit’te ise en güçlü kralın adını almış olan Minos uygarlığı hüküm sürmekteydi, daha ileri dönemlerde bütün bu Helen uygarlıklarına Miken uygarlığı da denmekteydi.

M.Ö. yaklaşık M.Ö. 3000 yıllarında bu bölge kalkolitik insanlar (bronz ve taş kullanan) tarafından işgal edildi. Bunlar Neolitik halkın (taş devrinin son çağı) yerini aldılar. Giritliler bölgede güçlü bir deniz imparatorluğu kurmuşlardı. Sanat, teknoloji ve toplum organizasyonu bakımından önemli gelişmeler gösterdiler. M.Ö. 1550’lerde Mikenliler Girit’i işgal ettiler. Yunanlılar bölgenin tek hâkimi durumuna geldiler.

Girit uygarlığı M.Ö. 1400’de silinip gitti. M.Ö. 1700 yıllarında bölgede güçlü zengin bir soylu sınıf ortaya çıktı. Birkaç asır boyunca barış içinde yaşadılar. Soyluların saraylarında mustahkem mevkiler ancak M.Ö. 13. yüzyılda görülmeye başlandı. Yapılan arkeolojik kazılardan bu dönemde sanatın çok ilerlemiş olduğu anlaşıldı, bulunan altın kupalar, heykelcikler, ustaca yapılmış mücevherler freskler bunu ispatlıyordu. M.Ö. yaklaşık 13. yüzyılda Truva ile savaşa başladılar. M.Ö. 1260’ta Truva şehri tamamen yıkıldı. Bu savaştan sonra bu bölgedeki tüm uygarlıklar genel olarak geriledi.

Görsel Kaynaklar: Link 1Link 2Link 3