Doğanın korunması ne demektir?

DOĞANIN KORUNMASI demek, doğal kaynakların uzun dönemde tükenmemesi ya da doğa güzelliklerinden gelecek kuşakların da yararlanabilmesi amacıyla çevrenin korunması anlamına gelmektedir…

Tarihçesi: Doğanın korunması hareketi, 19. yüzyılda iki gelişmenin sonucu olarak başladı. O zamanlar ABD’de ormanların sorumsuzca tahrip edilmesi sonucu erozyon sebebiyle yüz milyon hektar toprak kaybedildiği hesaplanmıştır. Bu yıllarda ABD Kongresi, iki önemli yasa kabul etmiş, ancak bunlara pek uyulmamıştır. Bu alanda başarılı uygulama yapabilmiş ilk ABD Başkanı, Roosevelt’tir. Günümüzde bu ülkede, doğa korunmasını kendisine uğraş edinmiş özel ve resmi birçok kuruluş etkinlik göstermektedir.

Bilimin rolü: Çevrenin unsurları arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı olan ekoloji, doğa korunmasında birçok bilimsel dalın etkili rol oynamasını sağlamıştır. Toprak aşınmasının önlenmesi konusunun son derece önemli olduğu tarım alanında, bitkilerin zaman zaman değiştirilerek ekilmesi gibi çeşitli uygulamalara girişilmiştir. İnsanoğlunun bu yerküre üzerinde varlığını sürdürebilmesi, suyun korunmasını gerektirir. Bu nedenle dikkatli kullanım ve özellikle sanayi kesiminin sebep olduğu kirlenme olayının engellenmesi ya da ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Hammaddelerin korunması çok daha karmaşıktır, çünkü bunların yerine yenilerini getirmek mümkün değildir. Bununla birlikte üretim koşullarının en iyi olması, bunların yerlerine yapay olanların kullanılması ve yeniden kullanma prensibinin uygulanması; bu konuda yararlanılabilecek başlıca önlemlerdir.

Vahşi hayvanların ve doğanın korunması ise, bu yüzyılın en başarılı doğa korunması çabası olmuştur. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan koala ve Amerikan bizonu gibi birçok hayvan, bugün bu tehlikeyi atlatmış durumdadır. Ayrıca tüm devletler avlanma ve sanayi kirlenmesi gibi konular da son derece hassas davranmaktadır.

Görsel Kaynaklar: 123