BOTANİK


Botanik, bitki yaşamını inceleyen bilimdalı. Botanikte morfoloji, fizyoloji, kalıtım bilimi ekoloji ve taksonomi başta gelmek üzere birçok özelleşmiş dal vardır.

Bitkilerin morfolojileriyle ilgilenen botanikçi, bitkilerin şekil ve yapılarını, özellikle bir bütün olarak bitkiyi ve bunun başlıca ögelerini kendisine konu edinmiştir. Bitkilerin anatomisiyle uğraşan bir botanikçi ise, hücrelerin ve hücreden küçük organellerin yapılarıyla ilgilenir ve bu arada Elektron Mikroskobu kullanılır. Bitkilerin davranış ve işlevleri, bitki fizyologları tarafından incelenir. Fizyolog bu sırada çoğu kez biyokimyasal tekniklerden yararlandığından, genellikle bitki biyokimyacısı olarak da adlandırılmaktadır. Bitkilerin kalıtım bilim yönleriyle ilgilenen bir botanikçi, kalıtım mekanizmalarını incelerken, biyokimyasal ve biyofiziksel tekniklerden yararlanır. Bu konu ile bir bitki bireyinin evrimi arasında ilişkiler kurabilir. Kalıtım biliminin uygulamadaki önemli bir dalı da, bitkilerin islah edilmesi ile ilgili konularıdır.

Bitki ekolojisiyle uğraşan botanikçi, bitkinin şekli (morfoloji ve anatomi), işlevleri (fizyoloji) ve evrimi ile o bitkinin içerisinde bulunduğu ortam arasındaki ilişkileri sergilemeye çaba harcar. Bitki taksonomisti ya da sistematik botanikçi, sınıflandırma bilimiyle ilgilidir, morfolojik, fizyolojik ve kalıtsal karakteristiklerden yararlanarak bitkileri sınıflandırır, tanımlar ve adlandırır. Hücre bilimi demek olan Sitoloji de ister istemez morfoloji, fizyoloji ve kalıtım bilimdeki tekniklerden yararlanmak durumundadır.

Görsel Kaynaklar: 123