İlhanlılar

Kubilay Han’ın kardeşi Hülagü Han’ın kurduğu İlhanlı Devleti. 1256-1344 yılları arasında hüküm sürmüştür.
Giriştiği sefer sırasında Hasan Sabbah’ın Batini-Ismaili devletini ortadan kaldırdı, Bağdat (1258) üzerinden Mezopotamya güneyine hâkim oldu.
İmparatorluk, Sasani İmparatorluğu içinde bir İran Devleti niteliğini kazandı. İran hükümdarları, Pekin’ de oturan büyük kağana bağlı olduklarını bildirmek için “İlhan” adının aldılar.
Devlet örgütündeki çözülmeler, sosyal hayatın düzenini de olumsuz yönde etkilemeğe başlamıştı; iktisadi durum tam bir çıkmaza girmiş, posta örgütü dağılmıştı. Bu sırada sıklaşan Altınordu ve Memlük akınları, ilhanlıları daha da sarstı.
Başa geçenler dirlik ve düzenliği sağlayamadıkları gibi; ülkenin parçalanmasını ve bazı bölgelerinin komşu ülkelerin eline geçmesini önleyemediler.

İlhanlılar Devleti Hükümdarları
– Hülagu (1258-1265).
– Abaka (1262-1282).
– Ahmed Tegüdar (1282-1284).
– Argun (1284-1291).
– Geyhatu (1291-1295).
– Baydu (1295).
– Mahmud Gazan (1295-1304).
– Muhammed Hüdabende (Olcaytu) (1304-1316).
– Ebu Said Bahadır (1317-1335).