Fizik

Fizik, madde ve enerji ile bunların birbirine dönüşümlerini, değişimlerini (kimya alanına girenler dışındaki) ve karşılıklı etkileşimlerini inceleyen kapsamlı çok geniş bir bilim dalı. Eskiden fizik, doğa bilimi ya da doğa felsefesi adı ile bilinirdi.

Gerçekten, bu bilim Rönesans‘ı ve onu izleyen “bilim devrimi” olayına kadar, varlıkların doğası ve yapılarını inceleyen bir felsefe dalı olarak tanımlanırdı. Bu felsefe dalının konuları, başka bilim dalları ile çatışır durumdaydı.

Mesela gökyüzü fiziği ile o zamanın matematiksel ve konumsal astronomisi arasında çelişkiler vardı. Ancak Galile’den sonra ve özellikle Huygens ve Newton’un çabalarıyla, fizik doğanın matematiksel tanımı ve anlatımı temeline dayanır oldu. Bunun ardından metafizik, fizikten ve genelde fiziksel bilimler alanından sürülüp dışarı çıkarıldı. Newton‘un attığı temel üzerinde duran klasik fizik, zamanla kanatları altına çok geniş ve kapsamlı bilgileri, olayları topladı. 19. yüzyıl sonuna doğru, fiziğin cevabını bulamadığı pek az soru kalmış gibiydi. Ne var ki bunların, özellikle Kara Cisim Radyosyonu ve Fotoelektrik Etki gibilerinin yorumlanması sırasında Planck ve Einstein‘ın ortaya attığı yeni kavramlar, fiziksel bilimlerin temel ilkelerinin yeni bastan düzenlenmesini zorunlu kıldı.

Kuantum Teorisi, Relauitlik Kuramı gibi. Günümüzde fizik bilimi birçok dala her dal kendi için de birçok bölüme ayrılmıştır.
Görsel Kaynaklar: 12