DOĞAL AYIKLANMA (Doğal Seçilim)

DOĞAL AYIKLANMA (Doğal Seçilim), Charles Darwin’in 1830’ların sonlarında keşfettiği, ancak 1858’e kadar pek az kimse tarafından bilinen. Evrim olayının temelini meydana getiren tercih.

Darwin’e göre evrim, bir organizma değişen çevre koşullarıyla karşı karşıya kaldığı zaman meydana gelmektedir. Bir canlı toplumunda bir ölçüde çeşitlilik, hemen her zaman vardır. Normal olarak herhangi bir üstünlük sağlamaz ve toplum içinde bu çeşit bireylerin sayısı değişmez. Ancak bir değişik karakter çevre koşullarının değişmesinden sonra ortaya çıkarak o bireyin yaşama şansını fazlalaştırırsa, bu birey ötekilerine oranla daha çok yaşar ve çoğalır. Böylece gelecekte bu değişik karakter taşıyan birey sayısı, o toplum içerisinde artar. Uzun, çok uzun zaman sonra bu değişiklik, artık o toplum için “normal” kabul edilecek kimliğe bürünür.

Doğal ayıklanma deyimi Darwin’in, hayvancıların uyguladıkları “yapay ayıklama” ile doğanın yaptığı arasında bir benzerlik bulması, hatta her ikisini özdeş olarak görmesi nedeniyle yine kendisi tarafından ortaya konmuştur.
Görsel Kaynak