Trabzon City – Trabzon Şehri (English / Turkish)

Trabzon, located in the Black Sea Region, has a settlement since the 4th century and is a city integrated with green and blue colors. Conquered by Fatih Sultan Mehmet and joined the Ottoman lands. Sultan Süleyman the Magnificent was born here. Yavuz Sultan Selim was governor here.

Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon 4. yüzyıldan bu yana yerleşime sahip yeşil ve mavi renkleriyle bütünleşmiş bir şehirdir. Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir ve Osmanlı topraklarına katılmıştır bu şehir. Kanuni Sultan Süleyman burada doğmuştur. Yavuz Sultan Selim burada Valilik yapmıştır.

History and natural beauties are intertwined. Zigana Mountains, Uzungol, Karaca Cave has been known around the world for its beauty. The most prominent feature of the region where Uzungöl is located is always cloudy.

Tarihi ve doğal güzellikleri iç içe geçmiştir. Zigana dağları, Uzun Göl, Karaca Mağarası güzelliği ile dünyada da adını duyurmuştur. Vadi yamaçlarından düşen kayalar Vadide bulunan Haldizen deresinin yolunu kesmiştir. Bu nedenle Uzungöl oluşmuştur denilmektedir. Uzungöl’ün bulunduğu bölgenin en belirgin özelliği ise her zaman bulutlu olmasıdır.

Places worth seeing in Trabzon:  Ayasofya Museum, Atatürk Mansion, Kuştul Monastery, Memiş Ağa (Kastel) Mansion …

Kültürel açıdan 13. Yüzyılda yapılmış olan Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Kuştul Manastırı Memiş Ağa (Kastel) Konağı Trabzon’da görülmeye değer yerlerdir.

The most important cultural heritage of Trabzon is the Sümela Monastery, which has survived since the 4th century. The Sumela Monastery was built in the middle of a hill. The part with the balcony on the outside was built in the 19th century. The walls of the monastery are adorned with frescoes. It is located in the town of Maçka in Trabzon.

Trabzon’un en önemli kültür mirası ise 4. yüzyıldan beri ayakta kalmış dünyaca da bilinen Sümela Manastırıdır. Sümela Manastırı bir tepenin orta kısmına yapılmıştır. Dağın yamaçları oyularak yapılmış bir mağara kilisedir. Dış kısmındaki balkonlu bölüm 19. Yüzyılda yapılmıştır. Manastırın duvarları fresklerle süslenmiştir. Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunmaktadır.

Image Links: 1234


Önemli Not: Bu yazı ayrıca Steemit.com‘da da yayınlanmaktadır. Bu paylaşımı Steem Blockchain’e aktarırken bir wordpress eklentisi olan Steempress ‘i kullanılmıştır …

Important Note: This article is also available on Steemit.com. When I transferred this share to Steem Blockchain, I used Steempress, a WordPress plugin …
Okuduğunuz için teşekkür ederim. Thank you for reading. @bym