Pisa Tower engineering wonder? Or is it an engineering fault? | Pisa Kulesi, bir mühendislik harikası mı? Yoksa bir mühendislik hatası mı? (ENG-TR)

Italy is famous for its pasta, pizzas, world famous fashioners as well as the Tower of Pisa. Is the Tower of Pisa, which we see only in the movies and who we try to keep in the photographs, is an engineering wonder? Or is it an engineering fault?

İtalya, makarnası, pizzası, dünyaca ünlü modacıları kadar Pisa Kulesi ile ünlüdür. Kimimizin sadece filmlerde gördüğü, kimimizin ise fotoğraflarda tutmaya çalıştığı Pisa Kulesi, bir mühendislik harikası mı? Yoksa bir mühendislik hatası mı?

It all begins with the 60 silver money Donna Berta di Bernardo gave to build the bell tower next to the city cathedral in 1172. Immediately afterwards, construction work begins for the tower in Pisa Square, which is called Miracles Square. The year becomes 1178. It is completed on the 2nd floor, and at this point engineers realize something is going wrong.

Her şey 1172 yılında Donna Berta di Bernardo’nun şehir katedralinin yanına çan kulesi yapılması için verdiği 60 gümüş para ile başlar. Hemen arkasından Mucizeler Meydanı diye adlandırılan Pisa Meydanında kule için inşaat çalışmalarına başlanır. Yıl 1178 olur. Kulenin 2. katıda tamamlanmıştır ve işte bu noktada mühendisler ters giden bir şeyler olduğunu fark ederler.

Leaning tower of Pisa … Various researches are done, discussed on the subject, and it is understood that the cause of this inclination is entirely due to the floor. So what exactly was the engineer’s crime here?
Let me answer; They must have not investigated the area they were to build the Tower of Pisa. The word Pisa means swamp in Greek.
Even an engineer who worked on the construction of the Tower of Pisa would know that, the tower would not be trapezoid. But if it were not crooked, it would not be famous 😉

Pisa Kulesi yamuk duruyordur. Çeşitli araştırmalar yapılır, konu üzerinde tartışılır ve bu yamulmanın sebebinin tamamen zemin kaynaklı olduğu anlaşılır. Peki burada mühendislerin tam olarak suçu neydi?
Cevap vereyim; Pisa Kulesi’ni yapacak oldukları alanı araştırmamış olmaları. Pisa kelimesi Yunanca’da bataklık anlamına gelmekteymiş.
Pisa Kulesi’nin yapımında çalışan bir mühendis bile bunu bilseydi kule yamuk olmayacaktı. Ama yamuk olmasaydı, ünlüde olmayacaktı 😉

And by 1372, the Tower of Pisa was completed with 8 floors and a height of 55 meters. In 2011 they were sure that the tower was intact. Now tourists may come to see the Tower of Pisa.
Life story of the Tower of Pisa 🙂

Pisa Kulesi’nin başına gelenler sadece yamukluğuyla sınırlı değildi. Ülke içerisinde çıkan savaşlar, huzursuzluklar kulenin inşasını yaklaşık yüz yıl durdurdu. Be geçen 1 asrın ardından inşasına tekrardan başlandı ama kule br kuzeye bir güne eğildi derken inşasına tekrar ara verildi… Ve 1372 yılına gelindiğinde Pisa Kulesi, 8 katı ve 55 metre yüksekliği ile tamamen tamamlanmış oldu…
Ancak iş ne yazık ki kuleyi tamamlamakla da bitmedi. Bu seferde kulenin yıkılma tehlikesi başladı. Dünyanın en iyi mühendis ve mimarları bir araya gelerek başladılar Pisa Kulesi’ni ayakta tutmak için planlar yapmaya.Neler neler denemediler ki; temeller mi dikmediler, kurşun ağırlıklar mı koymadılar zemine beton halka mı döşemediler … derken 2011 yılında kulenin sağlam ve kimsenin başına yıkılmayacağından emin oldular ve ziyarete açtılar…
İşte Pisa Kulesinin hayat hikayesi 🙂

Source Images: 1234 – 5


Önemli Not: Bu yazı ayrıca Steemit.com‘da da yayınlanmaktadır. Bu paylaşımı Steem Blockchain’e aktarırken bir wordpress eklentisi olan Steempress ‘i kullanılmıştır …

Important Note: This article is also available on Steemit.com. When I transferred this share to Steem Blockchain, I used Steempress, a WordPress plugin …

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Thank you for reading. @bym