Mysterious Buildings on Earth – Dünya Üzerinde Nasıl Yapıldığı Merak Edilen Gizemli Yapılar (TURKISH/ENGLISH)

There are many buildings in the world that are not known how they are made …
Some of these places have massive structures built by people who lived thousands of years ago. Scientists have not found the answer to who made these structures, why, and how.

Dünya üzerinde sırrı çözülemeyen pek çok mekan var.
Bu mekanların bazılarında binlerce yıl önceden yaşamış insanların yaptıkları devasa yapılar bulunuyor…
Bilim adamları bu yapıların kimler tarafından, neden ve nasıl yapıldığının cevabını bulmak için yıllardır kafa yoruyorlar…

Now let’s take a look at the mysterious structure on the world together …
Şimdi birlikte dünya üzerinde ki gizemli yapılara şöyle bir göz atalım…

1. United Kingdom – STONEHENGE
One of the mysterious structures is STONEHENGE in England.
According to some, STONEHENGE symbolizes the center of the universe.
Some people believe that this incredible work is done by extraterrestrial beings …
According to the legend, this stone complex was built by Wizard Merlin.
It is estimated that this place was used as an observation house or shelter at the time.

1. İngiltere – STONEHENGE
Gizemli yapılardan biri İngiltere’de ki STONEHENGE’tir.
Bazılarına göre STONEHENGE evrenin merkezini simgeliyor.100lerce kilmetre
uzaklıkta ki taş ocağından bu ağır kayaların nasış getirldiği bilinmiyor.
Bazı insanlar ise bu inanılmaz yapının dünya dışı canlılar tarafından yapıldığına inanıyorlar…
Efsaneye göre ise bu taş kompleksi Büyücü Merlin tarafından yaptırılmış.
Zamanında buranın gözlem evi veya sığınma evi olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.


2. Lebanon Beka Valley – BAALBEK
BAALBEK in Beka Valley of Lübna is considered to be the most important religious center after ancient times in Rome
BAALBEK, who changed hands many times in history due to wars, has been dominated by Byzantines, Seljuks, Ayyubids, Crusaders, Mongols, Mamluks and Ottomans and something has been added to BAALBEK from every civilization … BAALBEK, the biggest temple city in the world, it still keeps its mystery.

2. Lübnan Beka Vadisi – BAALBEK
Lübna’nın Beka Vadisi’nde ki BAALBEK, antik çağın Roma’dan sonraki en önemli dini merkezi olarak kabul ediliyor
Tarih içerisinde savaşlar nedeniyle pek çok kez el değiştiren BAALBEK, Bizanslılar, Selçuklular, Eyyübiler, Haçlılar, Moğollar, Memlüklüler ve Osmanlılar hakimiyetine girmiş ve her medeniyetten bir şeyler BAALBEK’e eklenmiştir… Yaklaşık 2000 tonluk sütunların bulunduğu dünyanın en büyük tapınak şehri BAALBEK bugün hala gizemini korumaktadır.


3. Ireland – NEWGRANGE
NEWGRANGE, located in Ireland, is considered to have been built around 3200 BC.
As it is understood from the researches made, this gigantic structure was built by people who have a good understanding of engineering and have knowledge of astronomy. In the days when the sun sets, there is a very impressive light play in the building. The Irish believe that this place is made by elves and fairies.

3. İrlanda – NEWGRANGE
İrlanda’da bulunan NEWGRANGE, M.Ö 3200 lü yıllarda inşa edildiği kabul edilmektedir.
Yapılan araştırmalardan anlaşıldığı üzere bu dev yapı mühendislikten çok iyi anlayan ve astronomi bilgisine sahip insanlar tarafından inşa edilmiştir. Güneşin dönüm günlerinde yapının içerisinde çok etkileyici bir ışık oyunu meydana geliyor.İrlandalılar buranın elfler ve periler tarafından yapıldığına inanıyor.


4. Guatemala – TIKAL
Tikal is a lost city that was abandoned by the Mayans 1000 years ago. For centuries it has remained a mystery in the rainforest.
There are artificial ponds, ball playgrounds and palaces hidden in a green forest. How such a building was built at that time is still a question mark.

4. Guatemala – TİKAL
Tikal, 1000 yıl önce Mayalar tarafından terkedilmiş bir kayıp şehir. Yüzyıllar boyunca yağmur ormanları içinde bir sır olarak kalmaya devam etmiş.
Yeşil bir ormanın içinde gizlenmiş, yapay göletleri, top oyun alanları ve saraylar bulunuyor. O dönemde böyle bir yapının nasıl inşa edildiği ise hala bir soru işareti.


– 5. Jordan – PETRA
Located in Jordan, PETRA is an ancient city that draws attention with its historical and archeological significance.
PETRA was the capital of the Kingdom of the Nebati in 106 BC. The Nebaties from the Arabian peninsula set up a magnificent city here to control their trade routes. Today it is still a matter of curiosity that the large columns at Petra, 900 meters above the sea level, and how they were built at that time.

5. Ürdün – PETRA
Ürdün’de bulunan PETRA tarihi ve arkeoloji bakımından önemiyle dikkat çeken antik bir kenttir.
PETRA M.S 106 yıllarında Nebati Krallığının başkentiydi.Arap yarımadasından gelen Nebatiler ticaret yollarını kontrol etmek amacıyla burada muhteşem bir kent kurdular.Deniz seviyesinden 900 metre yükseklikte bulunan Petra’da ki büyük sütunların ve oymaların o dönemde nasıl yapıldığı bugün hala merak konusudur.


Önemli Not: Bu yazı ayrıca Steemit.com‘da da yayınlanmaktadır. Bu paylaşımı Steem Blockchain’e aktarırken bir wordpress eklentisi olan Steempress ‘i kullanılmıştır …

Important Note: This article is also available on Steemit.com. When I transferred this share to Steem Blockchain, I used Steempress, a WordPress plugin …

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Thank you for reading. @bym

Source Images: 12345